IoT (Internet das cousas) e M2M (Machine 2 Machine) solucións


Sistemas distribuídos dedicados que traballan en interfaces e protocolos de comunicación: Applications:
 • Cidade Segura
 • Sistemas antirroubo
 • Medición intelixente
 • Xestión de residuos
 • Cidade Intelixente
 • Fábrica intelixente (industria intelixente - IIoT)
 • Agricultura
 • Iluminación intelixente (Iluminación intelixente - de rúa e industrial)
 • Pasos de peóns seguros
 • vixilancia
Medicións e seguimento
 • temperatura
 • nivel de iluminación
 • concentracións de gases
 • vibración e aceleración
 • contaminación do aire
 • iluminación
 • consumo de enerxía
 • Posición GPS
 • humidade


Documentación da cidade